About us

Organizace vznikla na základě myšlenky a zájmu setkávání se s handicapovanými občany. Už při prvních schůzkách se dle domluvy skládaly cíle, které si posléze sdružení vymezilo svými stanovami.

Hlavní náplní činnosti spolku jsou:

  • Poskytování služeb potřebným.
  • Organizace sportovních a motoristických akcí pro zdravotně postižené osoby.
  • Předávání dobrých zkušeností s kompenzačními a rehabilitačními pomůckami.
  • Organizování poznávacích cestovatelských akcí pro zdravotně postižené osoby.
  • Zajišťování rehabilitací pro handicapované
Today is:
Name day has: